Tìm Kiếm Sản Phẩm Nâng Cao

Collagen có phải chỉ cần cho phụ nữ???

  14/04/2020

Tầm quan trọng của việc bổ sung collagen Trong cơ thể, collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein và chiếm đến 70% trong cấu trúc của da với nhiệm vụ chính là giữ vai trò kết nối các mô dưới da thành một cấu trúc hoàn chỉnh. Từ đó có sức ảnh hưởng đặc biệ